Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Miejskim nr 8 realizowane są następujące zajęcia dodatkowe*:

Język angielski:

-I, II grupa- 30 minut tygodniowo

-III,IV,V, VI grupa- 60 minut tygodniowo

Religia – na wniosek rodziców

-I, II grupa- 30 minut tygodniowo

-III, IV, V, VI grupa- 60 minut tygodniowo

*Dodatkowo w przedszkolu odbywają się zajęcia, które wynikają z opinii oraz orzeczeń wydanych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także przyznane przez specjalistów po przeprowadzonych przez nich badaniach przesiewowych.

Logopedia– 15 godzin tygodniowo

Szachy– 45 minut tygodniowo (grupy V, VI)

Rytmika– 90 minut tygodniowo

Integracja sensoryczna– 2 godziny tygodniowo

Rewalidacja ruchowa– 90 minut tygodniowo

Terapia pedagogiczna– 60 minut tygodniowo

Socjoterapia- 30 minut tygodniowo