Warmińskie zamki praca plastyczna

Praca plastyczna wykonana w grupach miała na celu zaznajomienie z architekturą warmińskich zamków. Poznawaliśmy dawne czasy, stroje i obyczaje.

Skip to content