Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI 5-6 LETNIE

6:30 – 8:00       Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy wynikające z ich potrzeb, zainteresowań, możliwości:  manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne, indywidualne kontakty z dzieckiem – usprawnianie zaburzonych funkcji, praca z dzieckiem uzdolnionym.

8:00 – 8:30       Czynności organizacyjne, opiekuńcze, zabawy sprzyjające integracji w grupie; Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe.

8:30 – 9:00       Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, mycie zębów.

9:00 – 10:25     Zajęcia dydaktyczne organizowane w małych zespołach, lub z całą grupą w zakresie:

– rozwijania mowy i kształcenia kultury językowej,

– rozumienia oraz poszanowania świata roślin, zwierząt,

– przygotowania do nauki czytania i pisania,

– edukacja matematyczna,

– wychowanie przez sztukę: wyrażanie własnych myśli, i uczuć w różnorodnych formach plastycznych,

– słuchanie, rozumienie i tworzenie muzyki, małe formy teatralne,

– kształtowanie sprawności ruchowej .

10:25 – 10:45   Drugie śniadanie.

10:45 – 11.45   Zajęcia, gry, zabawy ruchowe na boisku szkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, prace w kąciku przyrody, wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w sali).

11:45 – 12:00   Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30   Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

12:30 – 13.00   Czynności samoobsługowe odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej, itp.

13.00 – 14.15   Zajęcia, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe na boisku szkolnym, spacery, obserwacje

przyrodnicze lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, prace w kąciku przyrody, wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w sali), praca indywidualna z dzieckiem.

14:15 – 14:25   Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 14:45   Podwieczorek.

14:45 – 16:30   Zabawy swobodne, zabawy organizowane przez nauczyciela; praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza w sali lub ogrodzie; praca z dzieckiem zdolnym.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI 3-4 LETNIE

6:30 – 8:00   Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy dzieci wynikające z ich potrzeb, zainteresowań, możliwości:

  • manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne,
  • indywidualne kontakty z dzieckiem – usprawnianie zaburzonych funkcji,
  • praca z dzieckiem uzdolnionym.

8:00 – 8:30    Czynności organizacyjne, opiekuńcze, zabawy sprzyjające integracji w grupie; Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe.

8:30 – 9:00     Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, mycie zębów.

9:00 – 10:00   Zajęcia dydaktyczne organizowane w małych zespołach, lub z całą grupą w zakresie:

  • rozwijania mowy i kształcenia kultury językowej,
  • rozumienia oraz poszanowania świata roślin, zwierząt,
  • przygotowania do nauki czytania i pisania,
  • edukacja matematyczna,
  • wychowanie przez sztukę: wyrażanie własnych myśli, i uczuć w różnorodnych formach plastycznych,
  • słuchanie, rozumienie i tworzenie muzyki, małe formy teatralne,
  • kształtowanie sprawności ruchowej .

10:00 – 10:25   Zabawy swobodne, czynności higieniczne.

10:25 – 10:45   Drugie śniadanie, czynności samoobsługowe w szatni.

10:45 – 11:45   Gry, zabawy ruchowe na boisku szkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze  lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, prace w kąciku przyrody, wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w sali).

11:45 – 12:00   Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30   Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

12:30 – 14:15   Czynności samoobsługowe – przygotowanie do leżakowania; leżakowanie: drzemka, słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej, itp.

14:15 – 14:25   Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 14:45   Podwieczorek.

14:45 – 16:30   Zabawy swobodne, zabawy organizowane przez nauczyciela; praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza w sali lub ogrodzie; praca z dzieckiem zdolnym.

*Zajęcia dodatkowe zostały ujęte w odrębnym harmonogramie dla poszczególnych grup.

Skip to content