Rekrutacja 2020/2021

SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W OLSZTYNIE

Szanowni Rodzice naszych nowych Przedszkolaków,

z ogromną radością witamy Dzieci oraz Państwa w naszym przedszkolu.

Z uwagi na obecną sytuację nie podajemy jeszcze terminów spotkań ani dni adaptacyjnych.

Mam nadzieję, że spotkamy się tradycyjnie pod koniec sierpnia.

Wcześniej przekażemy Państwu wszystkie potrzebne informacje. 

Proszę zaglądać na naszą stronę internetową.

Do zobaczenia!

Z poważaniem

Agnieszka Baczewska

Wicedyrektor ZSO Nr 3

 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do PM nr 8 w terminie do 2020-05-06 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Wzór oświadczenia woli uczęszczania do przedszkola znajduje się w załączniku poniżej. 

https://www.easypaste.org/file/SjNkwgOa/Wzor.oswiadczenia.woli.docx?lang=pl

lub tu:

https://www.szybkiplik.pl/rH2884Y6F7

Załącznik należy pobrać, wydrukować wypełnić i podpisać, a następnie skan lub dobrej jakości zdjęcie przesłać na adres mailowy przedszkola sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu w wyznaczonym terminie (od 30.04.2020 do 06.05.2020 do godziny 15.00)

Po przywróceniu funkcjonowania jednostki w pełnym zakresie prosimy o dostarczenie oryginału oświadczenia woli przyjęcia do PM nr 8 do sekretariatu.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy:

sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu

baczewska.agnieszka@zso3.olsztyn.eu

lub telefoniczny (89 542 90 15) w dniach:

29.04.2020 w godz. 14.00-15.30

30.04.2020 – 06.05.2020 w godz. 8.00 – 11.00

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną

terminy rekrutacji do przedszkola nie ulegają zmianie.

Wnioski należy składać od 24.03.2020 od godz. 8.00 do 06.04.2020 do godz.15.00

Wniosek wypełniamy wchodząc na stronę: http://www.edukacja.olsztyn.eu

Wypełnione i podpisane wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola  Miejskiego Nr 8 w Olsztynie wraz z załącznikami należy przesyłać w formie elektronicznej (skany lub zdjęcia) na adres mailowy:

sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu

Dokumenty podpisane przez rodziców przesyłamy wyłącznie do przedszkola, które wskazano jako przedszkole pierwszego wyboru.

      Po wznowieniu działalności przedszkola w pełnym zakresie będą Państwo zobowiązani dostarczyć dokumentację w formie papierowej zgodną z przesłanymi skanami bądź zdjęciami.

           

 

PROSIMY O WEJŚCIE W PONIŻSZY LINK I ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI 2020/2021:

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

Drodzy Rodzice!

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, należy jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.

Dokumenty do zapoznania się poniżej:

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021  :