REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym. Lista dostępna po kliknięciu w link poniżej.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

 

Szanowni Rodzice,

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie dostępna po kliknięciu w link poniżej:

Lista Kandydatów zakwalifikowanych

 

Proszę o pobranie z poniższego linku https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Files

Oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola i złożenie wypełnionego i podpisanego dokumentu do pojemnika umieszczonego w głównym wejściu do placówki w terminie 23.04.2021 – 28.04.2021 r. do godziny 15.00. Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 8.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Baczewska


 

Szanowni Rodzice,

informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się zgodnie z :

Ustawą z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 60); 

Zarządzeniem Nr 12 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2021/2022

zarządzenie nr 12 – terminy rekrutacji

oraz

Uchwałą Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).   

uchwała w spr. kryteriów – XII.2017

WAŻNE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Olsztyn odbywa się poprzez system elektroniczny https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/rejestr.aspx i rozpoczyna się 15 marca 2021 r. o godz. 8.00

 

Informacja dla rodziców, którzy chcą aby ich dziecko w roku szkolnym 2021/2022

kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie.

 

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w bieżącym roku szkolnym nie biorą udziału w elektronicznym procesie rekrutacyjnym.

Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dniach od 4 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. w Przedszkolu w wyznaczonym miejscu.

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego, jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie.

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej przedszkola:

Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego

Skip to content