REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo terminy rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022:

1)    02.08.2021  od godz. 8:00 – 06.08.2021 do godz. 15:00

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (dokumenty w koszulce proszę składać do pojemnika umieszczonego w wejściu głównym do ZSO nr 3)

2)    18.08.2021 godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3)     19.08.2021 – 23.08.2021 godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (dokument proszę składać do pojemnika umieszczonego w wejściu głównym do ZSO nr 3)

4)     24.08.2021 godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja przebiega w formie elektronicznej, szczegóły na stronie:

https://portal.edukacja.olsztyn.eu/

w zakładce „rekrutacja na rok szkolny 2021/2022”W dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

 

Otrzymają Państwo od nas wszelkie niezbędne informacje na temat zasad funkcjonowania naszej placówki, dni adaptacyjnych, porozmawiamy też o potrzebach dzieci związanych z przygotowaniem do nowego wyzwania.

 

Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej ZSO nr 3 na 1 piętrze.

Proszę o zaopatrzenie się w osłonę nosa i ust oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku.

Proszę o obecność tylko jednego rodzica.

Do zobaczenia! 

Agnieszka Baczewska, wicedyrektor ZSO nr 3 oraz wychowawczynie grup.REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo

terminy rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli

na rok szkolny 2021/2022

 

02.08.2021  od godz. 8:00 – 06.08.2021 do godz. 15:00

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18.08.2021 godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.08.2021 – 23.08.2021 godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola

w postaci pisemnego oświadczenia

24.08.2021 godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkolaWYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym. Lista dostępna po kliknięciu w link poniżej.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH


 

Szanowni Rodzice,

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie dostępna po kliknięciu w link poniżej:

Lista Kandydatów zakwalifikowanych

 

Proszę o pobranie z poniższego linku https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Files

Oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola i złożenie wypełnionego i podpisanego dokumentu do pojemnika umieszczonego w głównym wejściu do placówki w terminie 23.04.2021 – 28.04.2021 r. do godziny 15.00. Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 8.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka BaczewskaSzanowni Rodzice,

informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się zgodnie z :

Ustawą z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 60); 

Zarządzeniem Nr 12 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2021/2022

zarządzenie nr 12 – terminy rekrutacji

oraz

Uchwałą Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).   

uchwała w spr. kryteriów – XII.2017

WAŻNE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Olsztyn odbywa się poprzez system elektroniczny https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/rejestr.aspx i rozpoczyna się 15 marca 2021 r. o godz. 8.00

 

Informacja dla rodziców, którzy chcą aby ich dziecko w roku szkolnym 2021/2022

kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Olsztynie.

 

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w bieżącym roku szkolnym nie biorą udziału w elektronicznym procesie rekrutacyjnym.

Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dniach od 4 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. w Przedszkolu w wyznaczonym miejscu.

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego, jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie.

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej przedszkola:

Deklaracja o kontynuowaniu wych. p-lnego

Skip to content