PROJEKT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ „MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE – WIEM, ROZUMIEM, SZANUJĘ”.

„MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE – WIEM, ROZUMIEM, SZANUJĘ”.

Edukacja międzykulturowa to więcej niż uczenie o innych kulturach, folklorze, języku, religii i kuchni. To więcej niż wiedza na temat, kim są nasi sąsiedzi. Jest to przede wszystkim warsztat obejmujący kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi.

Punktem wyjścia do prawidłowo zaplanowanej edukacji międzykulturowej jest poznanie własnej tożsamości kulturowej.

CELE PROJEKTU :

  • Kształtowane postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
  • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
  • Zapoznanie dzieci z kulturą innych narodów.
  • Wychowanie w duchu szacunku dla odmienności.
  • Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, przyjaźń, równość, braterstwo.
  • Kształtowanie poczucia własnej wartości.
  • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

Projekt zakłada realizację działań w trzech obszarach:

  1.  Tożsamość narodowa i regionalna
  2.  Inteligencja emocjonalna
  3.  Międzykulturowość

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją działań naszych przedszkolaków:

REALIZACJA PROJEKTU MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE

Skip to content