BABY PRUSKIE

W przedszkolu każda grupa miała za zadanie przygotować swój projekt baby pruskiej. Zanim jednak przystąpiono do realizacji zadania, każda grupa wysłuchała legendy o Babie Pruskiej, oglądała zdjęcia Bab rozproszonych po naszym regionie. Dzieci były bardzo zainteresowane i zaangażowane w pracę.
Przedszkolne baby są kolorowe i pełne dziecięcej fantazji.

Skip to content