PODSUMOWANIE ZEBRANIA Z RODZICAMI DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W OLSZTYNIE

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W OLSZTYNIE

Podsumowanie

 1. Służbowe adresy mailowe oraz numery telefonów do sekretariatu Przedszkola oraz wicedyrektor Agnieszki Baczewskiej znajdują się w zakładce KONTAKTY.

 2. Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 – 16.30.

 3. Prosimy przyprowadzać dzieci do 8.10. Po tej godzinie Przedszkole jest zamykane.

Ewentualne spóźnienie oraz dłuższą nieobecność prosimy zgłaszać do sekretariatu PM nr 8.

 1. Godziny pracy grup są różne – funkcjonują grupy porannego schodzenia się oraz grupy popołudniowe.

 2. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci do 16:30.

 3. Płatności (pierwsza po 1. października) będą pojawiać się na Platformie Usług Oświatowych (od września można się logować zgodnie z instrukcją: https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/inline/8.aspx .

Opłaty należy wnosić na wskazane konto dokładnie wyliczoną kwotą do 10. dnia każdego miesiąca. Informacje o płatności będą również przekazywane przez PUO sms-em.

 1. Karty do wejścia i ewidencjonowania obecności dzieci będą wydawane w sekretariacie Przedszkola w ostatnich dniach sierpnia.

 2. Zachęcamy do wyrobienia dziecku Olsztyńskiej Karty Miejskiej, która może zostać użyta także zamiennie z kartą do ewidencjonowania, ponadto będzie wykorzystywana do bezpłatnych przejazdów dzieci czteroletnich i starszych komunikacją miejską w czasie wycieczek przedszkolnych (wcześniej OKM należy zgłosić w sekretariacie Przedszkola, aby została wprowadzona do programu i-Przedszkole)

 3. Jeżeli posiadają Państwo Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny prosimy o dostarczenie jej do sekretariatu. Po wprowadzeniu danych do programu I-Przedszkole opłata za pobyt dzieci 3-5 – letnich będzie obniżona o 50% – tj. 1 godzina = 0,50 gr.

 4. Jeżeli dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prosimy o dostarczenie dokumentów jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, gdyż organizacja zajęć zaleconych w w/w dokumentach wymaga czasu.

 5. Godziny posiłków: ok. 8.20 – I śniadanie, 10.15 – II śniadanie, 12.00 – drugie danie, 14.10 – podwieczorek + zupa.

 6. Jeżeli dziecko ma alergię na jakieś produkty, prosimy o dostarczenie informacji od lekarza, aby w miarę możliwości Przedszkola można było dostosować posiłek do zaleceń.

 7. Religia organizowana jest na wniosek rodziców. Dzieci nieuczestniczące

 8. Prosimy o ćwiczenie samodzielności – w łazience w zakresie korzystania z toalety, mycia rąk, wycierania noska; ubierania się i rozbierania, zakładania butów/ kapci, spożywania posiłków.

 9. Prosimy o nieprzynoszenie pieluch, smoczków, butelek, zabawek i własnego jedzenia.

 10. Ubezpieczenie dziecka jest w gestii rodziców (można skorzystać z zaproponowanego przez Radę Rodziców, ubezpieczyć dziecko indywidualnie lub nie ubezpieczać wcale).

 11. Świadome i odpowiedzialne deklarowanie obecności dzieci w przerwach.

 12. W lipcu 2023 jest miesięczna przerwa w pracy przedszkola, prosimy o zapewnienie dziecku opieki we własnym zakresie.

 13. Dni adaptacyjne dla grupy dzieci najmłodszych Motylki (rocznik 2019): 30 – 31.08.2022 r. godz. 10.00 – 12.00. Więcej informacji przekażemy Państwu w drugiej połowie sierpnia. Starsze dzieci dołączą do grup już funkcjonujących. Proszę się nie martwić, zrobimy wszystko, aby maluchy czuły się u nas dobrze.

 14. Wyprawkę przedszkolną nauczycielki przekażą Państwu w drugiej połowie sierpnia.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023

Szanowni Rodzice, informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się: od 02 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do 05 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00. Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę: http://www.edukacja.olsztyn.eu Terminy postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 2 z dnia […]

Czytaj dalej...

Życzymy rodzinnych i bezpiecznych wakacji!

Czytaj dalej...

SZANOWNI RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

SZANOWNI RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH, Zapraszamy serdecznie na spotkanie organizacyjne w dniu 27.06.2022 r. o godzinie 16:45. Po pierwszej części, która odbędzie się w stołówce szkolnej (proszę wejść głównym wejściem, następnie w prawo i schodami na pierwsze piętro) przejdą Państwo z wychowawczyniami do sal. Do zobaczenia wkrótce Agnieszka Baczewska Wicedyrektor ZSO nr 3

Czytaj dalej...
Skip to content