Witamy

na stronie Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie.

 

 

Drodzy Rodzice naszych nowych Przedszkolaków,

Dziękujemy, że wybrali Państwo nasze Przedszkole. Dołożymy wszelkich starań, aby Wasze dzieci spędziły u nas najpiękniejsze i najwartościowsze lata swojego dzieciństwa. U nas Maluchy przygotują się do szkoły w ciepłej, życzliwej atmosferze, zdobywając nowe umiejętności, kompetencje i wiedzę poprzez zabawę, eksperymenty, doświadczanie.
Rozumiejąc potrzebę jak najłagodniejszego wprowadzenia Państwa dzieci w świat przedszkolaków, a także przekazania Państwu informacji o naszej placówce, zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu 25 sierpnia o godzinie 16.45. W tym dniu prosimy o przybycie bez dzieci. Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo, spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej i będzie trwało około 30 minut. Należy zapewnić sobie środki ochrony indywidualnej (maseczki lub przyłbice), wykonać dezynfekcję dłoni przy wejściu lub włożyć jednorazowe rękawiczki oraz zająć wyznaczone miejsca.

Do zobaczenia.

Z poważaniem

Agnieszka Baczewska


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej

 

Szanowni Rodzice,

Przerwa w pracy przedszkola zgodnie z Arkuszem organizacji pracy przedszkola trwa od 01.07.2020r. do 31.07.2020r.

Jednocześnie informuję, że w tym okresie nie będzie organizowana opieka w przedszkolach zastępczych.

Z poważaniem

Agnieszka BaczewskaDrodzy Rodzice,

Od dnia 18.05.2020 r. Przedszkole Miejskie nr 8 wznawia swoją działalność na określonych zasadach. Więcej informacji w zakładce PROCEDURY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA W PM 8 w MENU GŁÓWNYM.Drodzy Rodzice,

decyzją Prezydenta Olsztyna

Przedszkole Miejskie nr 8

pozostaje zamknięte do 17.05.2020 r.


W związku z możliwością otworzenia Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Olsztynie od dnia 18 maja 2020 w rygorze sanitarnym, placówka przygotowuje się do bezpiecznego, zgodnego z wytycznymi MEN oraz GIS przyjęcia dzieci.

Zgłoszenie potrzeby opieki przedszkolnej nad dzieckiem od 18 maja 2020 nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem ze względu na rygorystyczne procedury sanitarne.

O PRZYJĘCIU DZIECKA BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ INDYWIDUALNIE, gdy zapadnie ostateczna decyzja o otwarciu placówki.

Zgodnie z wytycznymi rządu liczebność grup będzie znacznie ograniczona, a w pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w szczególności są pracownikami służb ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice tych dzieci będą musieli podpisać specjalne oświadczenie o odpowiedzialności, iż  świadomie przyprowadzają dziecko do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz, że bezwzględnie dostosują się do przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym obowiązującym w placówce.


SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W OLSZTYNIE

 

O godzinie 14.00 na stronie internetowej naszego przedszkola  w zakładce REKRUTACJA 2020/21 oraz w wejściu głównym do budynku placówki zostaną umieszczone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do PM nr 8 w terminie do 2020-05-06 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Wzór oświadczenia woli uczęszczania do przedszkola znajduje się w załączniku poniżej. 

https://www.easypaste.org/file/SjNkwgOa/Wzor.oswiadczenia.woli.docx?lang=pl

lub tu:

https://www.szybkiplik.pl/rH2884Y6F7

Załącznik należy pobrać, wydrukować wypełnić i podpisać, a następnie skan lub dobrej jakości zdjęcie przesłać na adres mailowy przedszkola sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu w wyznaczonym terminie (od 30.04.2020 do 06.05.2020 do godziny 15.00)

Po przywróceniu funkcjonowania jednostki w pełnym zakresie prosimy o dostarczenie oryginału oświadczenia woli przyjęcia do PM nr 8 do sekretariatu.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy:

sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu

baczewska.agnieszka@zso3.olsztyn.eu

lub telefoniczny (89 542 90 15) w dniach:

29.04.2020 w godz. 14.00-15.30

30.04.2020 – 06.05.2020 w godz. 8.00 – 11.00


Szanowni Rodzice,

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Do tego czasu kontynuowane będzie nauczanie zdalne.


Szanowni Rodzice,

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Do tego czasu kontynuowane będzie nauczanie zdalne.


Szanowni Rodzice,

Informujemy, że we czwartek 9 kwietnia, w piątek 10 kwietnia oraz we wtorek 14 kwietnia przedszkola jako placówki nieferyjne, prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Link do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000493/O/D20200493.pdfSzanowni Rodzice,

prosimy na bieżąco śledzić komunikaty MEN oraz GIS. O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować również na naszej stronie internetowej.

Wszystkie sprawy prosimy przesyłać na adres mailowy:

sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu

baczewska.agnieszka@zso3.olsztyn.eu

w godzinach: 7:30-15:30

Kontakt telefoniczny:

8:00-14:00

Centrala:  ( 89 ) 542-90-15 / 542-90-51

NOWE OBOSTRZENIA MAJĄCE NA CELU POWSTRZYMANIE PANDEMII KORONAWIRUSA WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 2 KWIETNIA 2020r.

 • najważniejsza zasada to zasada dystansu: należy zachować 2 metry od drugiej osoby za wyjątkiem, gdy rodzice opiekują się dziećmi do 13. roku życia lub osobami niepełnosprawnymi
 • osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą być w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą
 • ograniczenia w dostępach do parków, deptaków, skwerów, bulwarów i plaż
 • zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich
 • zamknięte zostaną wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, studia tatuażu
 • wprowadzono limit osób przebywających w sklepie: maksymalnie trzy osoby na jedną kasę, jeśli jest 5 kas to może być w sklepie 15 osób
 • na pocztach limit jest ograniczony do 2 osób na jedno okienko
 • na bazarach i targowiskach mogą stać 3 osoby do jednego straganu, stoiska
 • obowiązek zakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu
 • w weekendy zostaną zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane
 • sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie pozostaną otwarte
 • w godzinach 10-12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 60 roku życia
 • zamknięte zostaną hotele i obiekty noclegowe za wyjątkiem miejsc wykorzystywanych do izolacji lub w których przebywają pracownicy
 • rozszerzona formuła kwarantanny – od dzisiaj ci, którzy zostaną poddani kwarantannie będą musieli zostać poddani całkowitej izolacji domowej albo wszyscy inni domownicy też będą musieli być poddani kwarantannie
 • odwołanie wszystkich zabiegów rehabilitacyjnych, które nie są konieczne z punktu widzenia zdrowia
 • obowiązek dezynfekcji dystrybutorów, terminali, kas samoobsługowych
 • dodatkowe wymogi w zakładach pracy. 1.5 m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony


Szanowni Państwo,
na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej, wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na terenie PM nr 8 pozostaną zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020r.

Ze względu na wydłużenie czasu ograniczenia funkcjonowania przedszkola oraz coraz większe obostrzenia dotyczące kontaktów osobistych, nie mamy już możliwości przekazania Państwu książek dzieci. Zachęcamy zatem do korzystania ze strony www.mac.pl/publikacje , na której udostępnione są bezpłatne wersje elektroniczne kart pracy oraz inne materiały. Nauczycielki grup będą z Państwem w stałym kontakcie, aby kontynuować edukację zdalną.

Dalsze instrukcje dotyczące funkcjonowania przedszkola przekazywane będą Państwu w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem,
Agnieszka BaczewskaSzanowni Rodzice,

prosimy na bieżąco śledzić komunikaty MEN oraz GIS. O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować również na naszej stronie internetowej.

Wszystkie sprawy prosimy przesyłać na adres mailowy:

sekretariatpm8@zso3.olsztyn.eu

baczewska.agnieszka@zso3.olsztyn.eu

w godzinach: 7.30-15.30

 

PILNE!!!11.03.2020

Szanowni Rodzice,

lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych:

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych)

Rodzicu,

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolachDZIEŃ OTWARTY PRZEDSZKOLA ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE. PROSIMY O ZAGLĄDANIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ.